Våra målsättningar

o Förlaget önskar genom väldokumenterad information bevisa att -utvecklingsläran är falsk
o Förlaget önskar varna för villoläror såsom Jehovas Vittnen, Mormonism etc. och för falska religioner.
o Förlaget önskar varna för ekumenik med obibliska kyrkosystem där Bibeln inte får vara högsta auktoritet och där synden tillåts. Ekumenik med sådana kyrkosystem förvandlar med tiden starka, brinnande och evangelisk-konservativa församlingar till svaga, ljumma och liberala församlingar. Bibeln varnar för sådan beblandning.
o Förlaget önskar medverka till att evangelisationsmaterial sprids genom klart evangeliska traktater och på så sätt inspirera Guds folk att gå ut och vittna om Jesus Kristus.
o Förlaget önskar hålla fast vid Guds Ord som det enda rättesnöret för vår tid, en Bibel bestående enbart av Guds fullkomliga ord, utan tillägg eller fråndrag.
o Bakom förlaget finns inte någon församling utan enbart ett antal personer som arbetar ideellt och som därigenom önskar medverka till att de bibliska sanningarna kommer ut.