Våra målsättningar

o Förlaget önskar genom väldokumenterad information bevisa att -utvecklingsläran är falsk
o Förlaget önskar varna för villoläror såsom Jehovas Vittnen, Mormonism etc. och för falska religioner.
o Förlaget önskar varna för ekumenik med obibliska kyrkosystem där Bibeln inte får vara högsta auktoritet och där synden tillåts. Ekumenik med sådana kyrkosystem förvandlar med tiden starka, brinnande och evangelisk-konservativa församlingar till svaga, ljumma och liberala församlingar. Bibeln varnar för sådan beblandning.
o Förlaget önskar medverka till att evangelisationsmaterial framställs t.ex. klart evangeliska traktater och på så sätt inspirera Guds folk att gå ut och vittna om Jesus Kristus. Traktaterna är huvudsakligen från Chick publications i USA, vilka producerar lättlästa traktater som blir lästa.
o Förlaget önskar hålla fast vid Guds Ord som det enda rättesnöret för vår tid och värna om att vi i Sverige får behålla en Bibel bestående enbart av Guds fullkomliga ord, utan tillägg eller fråndrag.
o Bakom förlaget finns inte någon församling utan enbart ett antal personer som arbetar ideellt och som därigenom önskar medverka till att de bibliska sanningarna kommer ut.