Beställa

Du kan beställa litteratur genom att ladda ner vårt beställningsdokument som är i pdf-format. För att kunna läsa detta dokument krävs Acrobat Reader 5.0 eller senare. Acrobat Reader är ett gratisprogram och om du inte har det kan du ladda ner det genom att klicka på följande länk: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Innan du skriver ut går det att fylla i namn, adress, telefon och eventuell e-mail. När du har skrivit ut beställningen får du fylla i den litteratur du önskar med penna för hand och sedan skicka per post till förlaget Dragen Ut. Tyvärr går det inte med gratisprogrammet Acrobat Reader att spara filen och sedan skicka det som bifogad fil.

Du kan också beställa via e-post. Öppna ditt e-postprogram, t.ex. Netscape, outlock etc. Skriv in adressen till Dragen Ut: och skicka din beställning till oss.

Om det bara är några enstaka böcker, tidningar eller häften som du vill beställa, går det också bra att skicka en order som ett e-mail med upplysning om ditt namn, adress och telefon, samt vilken litteratur du önskar beställa.

När det gäller den svenska litteraturen så har förlaget valt att lägga ut alla artiklar som pdf-filer på vår hemsida, vilket gör det möjligt för dig att utan kostnad tanka ner filen och skriva ut den på din skrivare (med undantag av Gudfäderna och de svenska traktaterna).

Du kan också ladda ner och skriva ut vår litteraturlista med information om all den litteratur som vi säljer.

Beställningslista:

Litteraturlista: