Välkommen till förlaget Dragen Uts hemsida

Förlaget startades 1987 för att ta fram evangelisk-konservativ litteratur. Förlaget önskar väcka, inspirera och informera Guds folk.

Vi är Chick publications distributörer i Sverige. Vi lagerför allt Chicks material förutom alla engelska traktater. Om det är något du saknar som Chick publicationns lagerför, så kan du beställa det hos oss också, så tar vi hem det åt dig från USA. Chick publications vill ha detta system med distributörer i olika länder, dels för att kunderna skall kunna få snabbare leverans, dels för att det skall bli billigare för kunden. Kunden slipper dessutom tänka på tullavgifter, valutaförändringar etc.

*** NYHET *** Albertoserien är nu i sin helhet översatt till svenska. Albertoserien i sex avsnitt, som blev en bästsäljare på 80-talet finns nu översatt på svenska. I serien ingår Alberto, Dubbelspel, Gudfäderna, Ond kraft, Fyra ryttare och Profeten. Alberto berättar hur han växte upp inom den beryktade Jesuit orden och om allt som han fick lära sig. Han fick lära sig att Jesuit orden inom den Romersk katolska kyrkan ligger bakom det mesta som händer i världen och vilken enorm makt och inflytande de har över organisationer, kyrkor, massmedia och olika länder. Alla tidningarna är i fyrfärgstryck. Skaffa hela serien för endast 100 kr plus porto eller läs varje tidning som pdf genom att besöka följande hemsida: www.kiloart.se

På grund av det stora utbudet av traktater på engelska och andra språk som Chick har, går det inte att lagerföra alla dessa. Men Chick publications har plockat ihop ett paket med ett exemplar av varje utav deras traktater på engelska, minimum 95 st, vilket vi säljer.

De flesta kristna vill vittna, men många gör aldrig det. Med Chicks traktater är det så enkelt att du kommer att uppskatta det. Här är några tips på var du kan använda dem. Glöm inte de människor som du möter varje dag. De kommer ofta att tacka dig för det. Lämna en traktat till kassörskan i affären, lägg en på hyllorna, lägg en traktat när du har betalt notan på restaurangen. Utnyttja de olika högtiderna, ta med dig traktater på semestern etc.

Det finns ett antal traktater översatta till svenska och en av dem lagerför vi som heter: Så här var ditt liv. Denna traktat är en av världen mest spridda traktat som verkligen blir läst och som har lett många människor till Kristus. Traktaten har ett starkt evangeliskt budskap. Allt du har sagt och gjort kommer att tas fram den dagen då alla ska dömas. Kommer ditt namn att vara i livets bok? Den andra heter: Ordet blev kött. En tecknad lättläst traktat, som handlar om Jesu födelse, förkunnelse, död och uppståndelse med många Bibelcitat. Mycket bra evangelistationstraktat. Den tredje heter: Tjocka släkten. En tecknad lättläst traktat, som handlar om evolutionsläran. Traktaten är uppdaterad med senaste fakta, som klart visar att denna lära är falsk. Den fjärde heter: Är romerska kotoliker kristna? Traktaten belyser kort den katolska läran om dopet, bikten, prästerskapet, påven, nattvarden, skärselden, jungfru Maria m m, samt pekar på Bibeln som det enda vi skall hålla oss till. Den katolska lärar är falsk. Eftersom vi älskar det katolska folket bör vi ge dem denna traktat.

De andra svenska traktaterna finns inte i lager, men om vi får in tillräckligt stora beställningar så kan vi beställa en nytryckning hos Chick. Varje gång de trycker, så trycker de inte mindre än 10.000 ex. Kostnaden för en sådan tryckning är 700$ och frakten 150$ därefter tillkommer tullavgiften 25% på totalkostnaden. När vi får tillräckligt med förbeställningar från kunder, som uppfyller det nödvändiga underlaget, så beställer vi en nytryckning. Här följer en förteckning på dessa traktater:

o Änglar? De började som en "kristen" rockgrupp och blev slavar under rocken. Men Tom fann att Jesus kunde befria honom. Läs den online här.
o Kontraktet. Du behöver inte ett kontrakt med Satan för att komma till helvetet. Läs den online här.
o Hur man blir rik (och behåller det) Lär dig hur man samlar rikedomar som du inte kan ta med dig när du dör. Läs den online här.
o En Väg. Denna traktat använder nästan enbart bilder och mycket få ord. Denna traktat visar att Jesus är den enda vägen till evigt liv. Mycket bra för barnen. Läs den online här.
o Någon Älskar mig. Slagen och ensam, ett barn dör, men strax innan får hon veta att Jesus älskar henne och hon tar emot Honom i sitt hjärta. Läs den online här.
o Varför ingen väckelse? Ett budskap till kristna som visar varför många kyrkor/församlingar inte har någon väckelse. Läs den online här.

Vi lagerför även Chicks videoband. Skulle det uppstå problem med ett videoband i din videobandspelare, så går det bra att skicka tillbaka videobandet, så får du pengarna tillbaka eller om du vill köpa något annat istället.
Om du vill få information om Chicks hela sortiment, så kan du titta på Chick's hemsida på Internet. Adressen är följande: www.chick.com.

Förutom den engelska litteraturen så har vi även en del svensk litteratur, som finns med i vår litteraturlista.

Välkommen med din beställning!

Våra målsättningar
Trosgrunder